מחיקת התוסף - דרך דפדפן גוגל-כרום

1.      בפינה העליונה של חלון הדפדפן, לחץ על תפריט Chrome (Chrome menu)
2.      לחץ על כלים נוספים (More tools)
3.      לחץ על תוספים (Extensions)
4.      לחץ על פח האשפה Remove an extension from Chrome שלצד התוסף שאותו ברצונך להסיר.
5.      בתיבת הדו-שיח לאישור שמופיעה, לחץ על הסר.

/chrome screenshots

התוסף חוזר ולא רוצה להימחק ?

ייתכן וקיימת בעיית סנכרון הקשורה לדפדפן ולא לתוסף.
לכן, יש צורך לבצע אתחול מחדש (Reset) להגדרות הסנכרון של דפדפן גוגל כרום לפי השלבים הבאים:
1.      בפינה העליונה של חלון הדפדפן, לחץ על תפריט Chrome (Chrome menu)
2.      בחר הגדרות Settings))
3.      בחר מרכז שליטה של Google (Google Dashboard):4.      בעמוד אליו תועבר, בחר אפס סנכרון
5.      אשר
6.      האם מופיעה ההודעה הבאה ?7.      כעת,  יש להתחבר בשנית אל דפדפן הכרום:
a.       בפינה העליונה של חלון הדפדפן, לחץ על תפריט Chrome (Chrome menu)
b.      בחר הגדרות Settings))
c.       בחר היכנס ל- Chrome (sing in to chrome):
d.      התחבר ועקוב אחרי השלבים.
8.      אם מסיבה כלשהי התוסף עדיין מופיע, ניתן ליצור איתנו קשר. 
 
רמקולים